Disclaimer & Privacy Policy

Versie 1.6 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17-11-2022.

Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer

@2022 Bouwijs.nl | Alle rechten voorbehouden | Conform AVG 2020

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stem je in met de Algemene Voorwaarden van BouWijs.

Wij betrachten bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van onze website uiterste zorgvuldigheid. Door het bezoeken van de website hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij verwerken je persoonsgegevens dan ook strikt noodzakelijk voor het doelmatig gebruik en de gegevens zullen niet aan derden verstrekt worden. Persoonsgegevens die niet meer van toepassing zijn op het voorbestemde doel, zullen niet langer bewaard worden dan nodig.

Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. Je kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de website en de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BouWijs is het niet toegestaan enig materiaal dat verstrekt wordt door BouWijs op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken.

Indien je via deze website een website raadpleegt van derden, wijzen wij je er op dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende website wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Privacy Policy

Privacybeleid BouWijs

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jou privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring van de bezoekers willen verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van BouWijs. Een bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat BouWijs niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

BouWijs respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer een bezoeker zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BouWijs of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij onze bezoekers naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk de vragen te verwerken en om je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BouWijs of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De, door het cookie, gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van BouWijs of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om onder andere rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. de chatfunctie. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jou gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en / of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw persoonlijke gegevens aan wilt passen of wenst te verwijderen uit onze bestanden, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

BouWijs James Wattstraat 3, 8091 ZD Wezep 06 53132712 verkoop@bouwijs.nl

De disclaimer & privacy policy pagina is opgesteld door: BouWijs, James Wattstraat 3, 8091 ZD Wezep