Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is de laatste jaren een veel gehoord en besproken begrip. Maar wat is eigenlijk duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen gaat namelijk niet alleen om een laag energieverbruik. De vele ontwikkelingen helpen je tegenwoordig om je eigen ‘slimme’ droomwoning te realiseren. Een opsomming van de belangrijkste aspecten voor duurzaam bouwen:

 • Gebruik van duurzame materialen, rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers
 • Een goede ventilatie wat zorgt voor een gezond binnenmilieu
 • Hergebruik van sloopmateriaal = duurzaam slopen
 • Verantwoord watergebruik
 • Voorkomen van uitputting van grondstoffen voor bouwmaterialen

BouWijs is voortdurend bezig met de bovenstaande vijf aspecten. Daarbij bouwt BouWijs, desgewenst, volgens de normen van het bouwbesluit waardoor het energieverbruik laag is en er zelfs sprake kan zijn van ‘nul-op-de-meter’. Het opwekken van energie staat daarbij in ieder geval gelijk aan het energieverbruik, door duurzame en milieubewuste materialen toe te passen. Bij BouWijs staat duurzaam bouwen centraal!

Energieneutraal en / of energiezuinig bouwen

Houten energieneutrale en / of energiezuinige woning bouwen met Bouwijs

Energieneutraal bouwen

Een houten energieneutrale woning of NOM-woning (nul-op-de-meter = EPC = 0), is een woning waarbij zowel energie uit reststromen als hernieuwbare energiebronnen opgewekt worden die het totale verbruik van de woning afdekken. Energiebronnen voor elektriciteit en warmte zijn bijvoorbeeld de zon, wind en bodem. Natuurlijk spelen ook hoge isolatiewaardes, gebalanceerde ventilatie en lucht-kierdichting een rol bij het terugwinnen van het verbruik. Voor een nul-op-de-meter woning, is er over het algemeen in de winterperiode stroom nodig. Het verbruik wordt in de zomer weer teruggewonnen, waardoor de woning over een jaar gemeten, nul-op-de-meter is. De slimme houten woningen zijn afgewerkt door middel van een combinatie tussen duurzaam hout, hardhouten kozijnen, die FSC gecertificeerd zijn en hoogwaardige kunststof materialen. Bij de duurzame houtsoorten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan Red Cedar, ThermoWood, of NobelWood. Daarbij zijn aluminium geïsoleerde- of kunststof kozijnen voorzien van hoge isolatiewaardes (warmte- en geluidsisolerend), voldoen aan politiekeurmerk, zijn zeer duurzaam en behoeven weinig tot geen onderhoud.

Energieneutraal versus energiezuinig bouwen

Een houten energiezuinige woning is een woning die geheel duurzaam is opgebouwd met natuurlijke- en milieuvriendelijke materialen. De architectuur, oriëntatie en indeling dragen mee aan het optimaal gebruiken van de energiebronnen. Het verschil tussen een energieneutrale woning en energiezuinige woning, is er in materiaalgebruik niet of nauwelijks. Het verschil zit hem in het afdekken van het totale verbruik. Bij een energieneutrale woning zijn zowel de energie uit reststromen als hernieuwbare energiebronnen voor de woning afgedekt. Bij een energiezuinige woning is niet het gehele verbruik afgedekt, maar een gedeelte daarvan.

Een gezond leefklimaat in je eigen slimme woning

Bij BouWijs staat een gezond leefklimaat in combinatie met een ‘open’ en moderne bouw centraal. Het creëren van een comfortabel leefklimaat, bijvoorbeeld door de woning goed te ventileren en te isoleren is daarbij een belangrijke voorwaarde. Vooral de doorloop van verse lucht is goed voor de gezondheid. Voor zowel energieneutrale als energiezuinige woningen, wordt geadviseerd om de woning te voorzien van veel glas. Passief gebruik van de woning is daarbij een belangrijke voorwaarde. De kant van de houten woning met het meeste glas dient naar het Zuiden / Zuidwesten te richten. De houten woning maakt op deze manier het best gebruik van de warmte van de zon. Op deze manier wordt een slimme woning gecreëerd.

Hieronder zijn de belangrijkste duurzame energiebronnen uit reststromen, hernieuwbare energiestromen en fossiele brandstoffen weergeven:

1. Energie uit reststromen

 • Warmte terugwinning (voor o.a. douche en ventilatie);
 • Restwarmte uit nabije omgeving.
 1. Hernieuwbare energiebronnen
 • Warmte terugwinning (voor o.a. douche en ventilatie);
 • Warmtepompen (bodem, warmte en water);
 • Warmte-koud-opslag (bodem);
 • Windenergie (turbines).
 1. Fossiele brandstoffen
 • Hoge rendement installaties (CV-ketel, ventilatoren en radiatoren);
 • Energie-efficiënte verlichting (tijdschakelaars, daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie);
 • Lage warmteproductie (energiezuinig apparatuur);
 • Besparing warm tapwater (lengte leidingen);
 • Ventilatie (behoefte-afhankelijke regeling).

Met de aanschaf van een slimme woning wordt geïnvesteerd in de toekomst en wordt het tijdperk van fossiele brandstoffen achter gelaten. Kies voor een installatie die zich niet alleen (grotendeels) terugverdiend, maar bovenal het milieu spaart. BouWijs stelt daarbij alles in het werk om in een hoog geriefelijk klimaat ‘nul-op-de-meter’ of energiezuinige woning te creëren.

Klant, adviseur en architect!

Bij de bouw van dit type woningen zit de architectuur anders in elkaar dan bij de bouw van een standaard woning. De ene unieke woning is namelijk de andere niet. Daarom heeft BouWijs de beschikking over een architect om de droomwoning van de klant te realiseren! Samen met de adviseur en architect komt de klant tot een gepast ontwerp en uiteindelijk een gepaste houten woning. Hierbij staat een moderne, slimme, duurzame en milieu ontlastende houten woning centraal!

 

Energieneutraal en / of energiezuinig bouwen

Houten energieneutrale en / of energiezuinige woning bouwen met Bouwijs

Energieneutraal bouwen

Een houten energieneutrale woning of NOM-woning (nul-op-de-meter = EPC = 0), is een woning waarbij zowel energie uit reststromen als hernieuwbare energiebronnen opgewekt worden die het totale verbruik van de woning afdekken. Energiebronnen voor elektriciteit en warmte zijn bijvoorbeeld de zon, wind en bodem. Natuurlijk spelen ook hoge isolatiewaardes, gebalanceerde ventilatie en lucht-kierdichting een rol bij het terugwinnen van het verbruik. Voor een nul-op-de-meter woning, is er over het algemeen in de winterperiode stroom nodig. Het verbruik wordt in de zomer weer teruggewonnen, waardoor de woning over een jaar gemeten, nul-op-de-meter is. De slimme houten woningen zijn afgewerkt door middel van een combinatie tussen duurzaam hout, hardhouten kozijnen, die FSC gecertificeerd zijn en hoogwaardige kunststof materialen. Bij de duurzame houtsoorten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan Red Cedar, ThermoWood, of NobelWood. Daarbij zijn aluminium geïsoleerde- of kunststof kozijnen voorzien van hoge isolatiewaardes (warmte- en geluidsisolerend), voldoen aan politiekeurmerk, zijn zeer duurzaam en behoeven weinig tot geen onderhoud.

Energieneutraal versus energiezuinig bouwen

Een houten energiezuinige woning is een woning die geheel duurzaam is opgebouwd met natuurlijke- en milieuvriendelijke materialen. De architectuur, oriëntatie en indeling dragen mee aan het optimaal gebruiken van de energiebronnen. Het verschil tussen een energieneutrale woning en energiezuinige woning, is er in materiaalgebruik niet of nauwelijks. Het verschil zit hem in het afdekken van het totale verbruik. Bij een energieneutrale woning zijn zowel de energie uit reststromen als hernieuwbare energiebronnen voor de woning afgedekt. Bij een energiezuinige woning is niet het gehele verbruik afgedekt, maar een gedeelte daarvan.

Een gezond leefklimaat in je eigen slimme woning

Bij BouWijs staat een gezond leefklimaat in combinatie met een ‘open’ en moderne bouw centraal. Het creëren van een comfortabel leefklimaat, bijvoorbeeld door de woning goed te ventileren en te isoleren is daarbij een belangrijke voorwaarde. Vooral de doorloop van verse lucht is goed voor de gezondheid. Voor zowel energieneutrale als energiezuinige woningen, wordt geadviseerd om de woning te voorzien van veel glas. Passief gebruik van de woning is daarbij een belangrijke voorwaarde. De kant van de houten woning met het meeste glas dient naar het Zuiden / Zuidwesten te richten. De houten woning maakt op deze manier het best gebruik van de warmte van de zon. Op deze manier wordt een slimme woning gecreëerd.

Hieronder zijn de belangrijkste duurzame energiebronnen uit reststromen, hernieuwbare energiestromen en fossiele brandstoffen weergeven:

1. Energie uit reststromen

 • Warmte terugwinning (voor o.a. douche en ventilatie);
 • Restwarmte uit nabije omgeving.
 1. Hernieuwbare energiebronnen
 • Warmte terugwinning (voor o.a. douche en ventilatie);
 • Warmtepompen (bodem, warmte en water);
 • Warmte-koud-opslag (bodem);
 • Windenergie (turbines).
 1. Fossiele brandstoffen
 • Hoge rendement installaties (CV-ketel, ventilatoren en radiatoren);
 • Energie-efficiënte verlichting (tijdschakelaars, daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie);
 • Lage warmteproductie (energiezuinig apparatuur);
 • Besparing warm tapwater (lengte leidingen);
 • Ventilatie (behoefte-afhankelijke regeling).

Met de aanschaf van een slimme woning wordt geïnvesteerd in de toekomst en wordt het tijdperk van fossiele brandstoffen achter gelaten. Kies voor een installatie die zich niet alleen (grotendeels) terugverdiend, maar bovenal het milieu spaart. BouWijs stelt daarbij alles in het werk om in een hoog geriefelijk klimaat ‘nul-op-de-meter’ of energiezuinige woning te creëren.

Klant, adviseur en architect!

Bij de bouw van dit type woningen zit de architectuur anders in elkaar dan bij de bouw van een standaard woning. De ene unieke woning is namelijk de andere niet. Daarom heeft BouWijs de beschikking over een architect om de droomwoning van de klant te realiseren! Samen met de adviseur en architect komt de klant tot een gepast ontwerp en uiteindelijk een gepaste houten woning. Hierbij staat een moderne, slimme, duurzame en milieu ontlastende houten woning centraal!