Garantiebepalingen

Artikel 1. Garantietermijn

Tijdvak na oplevering gedurende welke aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van schade wegens herstel van (gebrekkige onderdelen van) het werk. Deze periode vangt 3 maanden na oplevering aan.

Artikel 2. Duur garantie en uitsluitingen

Lid 1 De garantietermijn bedraagt 5 jaar, tenzij:

  • 1.1) Het een onderdeel van het werk betreft, waarvoor in lid 2 van dit artikel een afwijkende termijn is bepaald;
  • 1.2) Het een ernstig gebrek betreft. In geval van een ernstig gebrek geldt een garantietermijn van tien jaar. Van een ernstig gebrek is sprake ingeval de hechtheid van de constructie of een essentieel onderdeel daarvan is aangetast of wordt bedreigd en/of waardoor het werk niet meer voor het beoogde doel zou kunnen worden gebruikt.

Lid 2 Een afwijkende garantietermijn geldt:

Termijn tot 2 jaar

 1. Voor zowel dakbedekkingen incl. rietendakbedekkingen als goten, indien niet aantoonbaar is dat het
  door de ondernemer voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd;
 2. Voor kitwerk mits onderhoud is uitgevoerd op de door de ondernemer voorgeschreven wijze;
 3. Voor de isolerende werking van dubbelglas, indien niet aantoonbaar is dat het door de ondernemer voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd;
 4. Voor de buitenriolering (in de regel vanaf 50 cm buiten de gevel, bepalend is de NEN 3215);
 5. Voor trapliften;
 6. Voor de verwarmingsinstallaties;
 7. Voor tapwater installaties;
 8. Voor de voorziening(en) voor natuurlijke en/of mechanische luchtverversing;
 9. Voor gas-, water (inclusief kranen)- elektra- en rookmelder installaties;
 10. Voor zonwering;

Termijn tot 1 jaar

 1. Tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen – voor zover er meer dan
  10 mm verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is;
 2. Voor het schilderwerk;
 3. Voor het hang- en sluitwerk, inclusief rol en/of schuifmechanismen, brievenbussen en soortgelijke materialen;
 4. Voor aanrechtbladen;
 5. Voor sanitair;
 6. Voor de hechting van behang;

Termijn tot 6 maanden

 1. Voor de huistelefoon annex videofooninstallatie, belinstallatie,
 2. Voor de meer dan normale verkleuring van stukadoor- en spuitwerk.

Deze garantie wordt verstrekt door: BouWijs, James Wattstraat 3, 8091 ZD Wezep

Mochten er nog vragen en / of opmerkingen zijn, kan er contact opgenomen worden met de klantenservice.